Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt

Số hóa hộ tịch

Yêu cầu

Số hóa hộ tịch khối lượng lớn

Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc” tại Quyết định 2173/QĐ-BTP. Sau khi tìm hiểu nhu cầu và công văn 1437/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về hướng dẫn số hóa hộ tịch, Đại Việt đã xây dựng quy trình số hóa hộ tịch một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác, cắt giảm đáng kể thời gian triển khai. Quy trình của chúng tôi đã được triển khai thực tế tại các dự án hộ tịch với tính chính xác và tiến độ nới hiệu quả cao, cho nhanh chóng, được các đơn vị đánh giá rất cao.

Tư vấn miễn phí

Quan tâm đến dịch vụ tương tự của chúng tôi

nhiệm vụ

Thách thức

 • Thu thập sổ từ các đơn vị phường, xã khó khăn, đặc biệt là những tỉnh miền núi, xa xôi. Việc trùng thừa, thiếu sổ phải được kiểm soát ngay từ đầu

 • Do lịch sử, chất lượng nhiều sổ hộ tịch đã xuống cấp, thông tin trong sổ bị mất/thiếu. Nhiều sổ vẫn sử dụng tiếng Pháp, Nga… ngày tháng năm là Âm lịch…

 • Các thông tin hộ tịch bị thiếu, sai. Ví dụ: không có ngày sinh hoặc ngày sinh là 30/02, không có số đăng ký, không có thông tin cha mẹ…

 • Chuyển dữ liệu số hóa hộ tịch vào hệ thống hộ tịch toàn quốc https://hotichdientu.moj.gov.vn/ đòi hỏi qua nhiều khâu, nhiều bước. Các phần mềm trung gian như https://hotich158.moj.gov.vn hoạt động không ổn định

 • Phối hợp với cán bộ tư pháp trong quá trình số hóa hộ tịch nhằm kiểm chứng, sửa đổi thông tin hộ tịch

 • Việc tách, nhập các đơn vị hành chính dễ tạo nhầm lẫn, đưa dữ liệu lên bị trùng/thừa

 • Công tác bảo mật thông tin hộ tịch khi thực hiện số hóa khối lượng lớn các trường hợp hộ tịch

Số hóa hộ tịch 1

giải pháp của chúng tôi

Thực hiện

 • Quản lý theo quy mô

  Đại Việt đã xây dựng một quy trình mạnh mẽ để quản lý hàng nghìn nhân sự số hóa trên toàn quốc, cho phép kiểm tra dữ liệu từng trường hợp, tuyệt đối hạn chế sai sót

 • Công nghệ

  Xây dựng giải pháp phần mềm riêng cho thực hiện số hóa hộ tịch. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo công văn 1437/BTP-CNTT, cho phép kiểm tra, chuẩn hóa, nén dung lượng file pdf đạt 100kB/trang A4

 • Thiết bị

  Sử dụng các thiết bị scan tốt nhất cho phép scan các sổ hộ tịch khổ A4, A3, A2 với chất lượng rõ nét nhất kể cả với các sổ có chất lượng xấu

 • Thu thập sổ hộ tịch

  Thu thập, phân loại, kiểm tra, giao nhận sổ hộ tịch tiến hành chặt chẽ. Xác định các trường hợp trùng/thừa ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc trùng/thừa dữ liệu hộ tịch.

 • Nhân sự

  Đào tạo, kiểm soát nhân sự tham gia số hóa. Luôn phối hợp chặt chẽ với cán bộ tư pháp trong quá trình số hóa để đảm bảo thông tin chính xác nhất

Số hóa hộ tịch

Kết quả

Với các giải pháp đồng bộ, chúng tôi triển khai các dự án số hóa hộ tịch với các kết quả đáng kinh ngạc được khách hàng đánh giá rất cao

99%

Tỷ lệ chính xác

03 tháng

Triển khai xong dự án số hóa hộ tịch khối lượng 400.000 trường hợp hộ tịch

24/7

Hỗ trợ Chủ đầu tư, cán bộ tư pháp sau số hóa hộ tịch

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TỔNG THỂ

Chỉnh lý tài liệu - Số hóa tài liệu - Quản lý tài liệu điện tử

Thông tin liên hệ

0901701999 - https://daivietsohoa.vn - contact@dvcg.vn