Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng”

5/5 - (1 Bình chọn)

Ngày 20/7/2023, tại tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) – Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng”. Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt rất vinh dự là đơn vị tài trợ chính đồng hành cùng Hội thảo.

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 1

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng” không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực quản trị văn phòng, công nghệ thông tin cùng thảo luận những vấn đề đặt ra khi tiến hành chuyển đổi số mà đây còn là sự kiện đặc biệt ý nghĩa thể hiện truyền thống hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị đào tạo về nhân lực quản trị văn phòng và hai năm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học.

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 2

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý thể hiện thông qua số lượng bài viết gửi về cho Ban tổ chức. Hơn 50 bài viết khoa học tham gia Hội thảo đã được biên tập và xuất bản trong cuốn sách “Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng” do NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ấn hành và được giới thiệu ngay tại Hội thảo.

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 3
Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt tham dự và nhận sách tại Hội thảo

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, gồm: Lý luận chung về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng; Thực tiễn chuyển đối số trong quản trị văn phòng tại Việt Nam; Những thay đổi của văn phòng trong chuyển đổi số và gợi ý cho đào tạo.

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 4

Các nhóm vấn đề trên được tiếp cận từ nhiều góc độ: Lý luận và thực tiễn; cơ hội và thách thức; vai trò và trách nhiệm. Các thông tin, số liệu và minh chứng được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau như: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số; những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước; từ thực tiễn thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước; các đơn vị hành chính – sự nghiệp, tập đoàn, tổng công ty…

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 5

Cũng tại Hội thảo này, nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu và làm sáng tỏ: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà quản trị văn phòng đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam. Các giải pháp công nghệ hữu ích cần áp dụng nhằm đẩy mạnh hơn chuyển đổi số trong quản trị văn phòng; Một số giải pháp và kinh nghiệm, thành tựu của các nước trên thế giới trong việc thực hiện chuyển đổi số và đào tạo năng lực số, kỹ năng số cho nguồn nhân lực quản trị văn phòng; các vấn đề cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào tạo về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng ở Việt Nam…

Qua buổi Hội thảo vừa qua, chúng ta thấy rằng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp các lĩnh vực. Chuyển đổ số trong lĩnh vực quản trị văn phòng tạo ra nhiều thách thức cũng như cơ hội trong việc cần có nhận thức đầy đủ về bản chất, nội dung, xu hướng, phát triển, đổi mới trong bối cảnh chuyển đổi số. Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành tham gia cùng các chương trình Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng”.

Một số hình ảnh từ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng” 

Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 6
Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 7
Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 8
Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt Tham dự và Tài trợ Hội thảo “Chuyển đổi số trong Quản trị Văn phòng” 9
Sau giờ nghỉ giải lao các thành viên của Công ty Đại Việt hăng say thảo luận, nghiên cứu cuốn sách “Chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng”

P. TC-TH

5/5 - (1 Bình chọn)

Mạng xã hội

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TỔNG THỂ

Chỉnh lý tài liệu - Số hóa tài liệu - Quản lý tài liệu điện tử

Thông tin liên hệ

0901701999 - https://daivietsohoa.vn - contact@dvcg.vn