Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt

TIN CHUYÊN NGÀNH

Sự khác nhau giữa Số hóa và Chuyển đổi số

5/5 - (1 Bình chọn)

Digitization, Digitalization và Digital transformation hiểu cơ bản là Số hóa, Số hóa quy trình, Chuyển đổi số. Trong đó, có thể xem Số hóa quy trình là bước trung gian của Số hóa và Chuyển đổi số.

Đây không phải là 3 quá trình hoàn toàn khác nhau, mà thực tế, digitization hay digitalization chỉ là một phần quá trình của digital transformation.

Sự khác nhau giữa Số hóa và Chuyển đổi số 1

1. Số hóa – Digitization

Số hóa (Digitization) là quá trình chuyển đổi thông tin từ định dạng vật lý sang kỹ thuật số. Đây được xem như khởi đầu cho quá trình chuyển đổi số

Ví du: tài liệu giấy chuyển thành pdf/tiff, âm thanh chuyển thành mp3, âm thanh thành text, hiện vật thành hình ảnh 3D…

Thuật ngữ số hóa được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, như: số hóa tài liệu, số hóa sách, số hóa thông tin, số hóa ân nhạc…

2. Số hóa quy trình – Digitalization

Khai thác cơ hội số (Digitalization) được xem cấp độ cao hơn của số hóa (Digitization). “Digitalization” thường được gọi là “số hóa quy trình”, “số hóa tổ chức” hay “số hóa doanh nghiệp”, là việc sử dụng các công nghệ số và dữ liệu đã được số hóa trước đó để tối ưu hóa hoạt động, như hoạt động kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ. Từ đó, đạt được các mục tiêu như tăng năng suất lao động, tối ưu hóa hoạt động. Ví dụ: ứng dụng phần mềm quản lý tài liệu điện tử để tìm kiếm, lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ; ứng dụng hệ thống quản lý hộ tịch để quản lý, tìm kiếm thông tin công dân…

3. Chuyển đổi số – Digital Transformation

Chuyển đổi số – Digital Transformation có nhiều cấp độ khác nhau, như ở cấp độ thấp thì mới chỉ là chuyển đổi sang các thiết bị lưu trữ trên máy tính, còn ở cấp độ cao nhất chuyển đổi số sẽ là chuyển đổi toàn bộ về mọi mặt cả cách làm việc, tổ chức hay phương thức sản xuất… sang môi trường số với các công nghệ hiện đại, nó sẽ giúp các cơ quan tái cấu trúc hoạt động, tạo ra hệ thống làm việc hoàn toàn mới, bởi bản chất thực sự của chuyển đổi số chính là đổi mới – sáng tạo.

5/5 - (1 Bình chọn)

Mạng xã hội

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TỔNG THỂ

Chỉnh lý tài liệu - Số hóa tài liệu - Quản lý tài liệu điện tử

Thông tin liên hệ

0901701999 - https://daivietsohoa.vn - contact@dvcg.vn